Dřevo je lepší než beton

Dřevostavby pro bydlení, volný čas i podnikání

Výhody dřevostaveb

  • Vynikající tepelně izolační vlastnosti, energeticky úsporné
  • vynikající zvukově izolační vlastnosti
  • 14 cm dřevěná hmota (trám) + 12 cm tepelně izolační materiál je stejně účinný jako 60cm silná zeď
  • solidní řemeslná špičková kvalita a minimální náklady na údržbu po celé generace
  • individuální plánování společně se staviteli
  • možné variabilní půdorysy staveb
  • velmi krátké doby výstavby
  • cenově nejvýhodnější stavby na trhu
  • pěkné a příjemné prostředí
  • výhodné a zdravé bydlení pro vás a vaše děti

Dřevo

je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Vzniká v rostlinách z meristémových buněk.

Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů

biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál, který lidé široce využívají po celou dobu své historie.

Chemické složení dřeva

    * celulóza (40–50 %)
    * lignin (20–30 %)
    * hemicelulózy (20–30 %)
    * doprovodné složky
          o další organické látky (1–3 %, u tropických dřevin

15 %): terpeny, tuky, vosky, pektiny, třísloviny (pouze u listnáčů), steroly, pryskyřice
          o anorganické látky (0,1–0,5 %, u tropických dřevin až 5 %) – po spálení tvoří popel
    * voda v různém množství (podle ročního období, stupně vyschnutí dřeva atd.)


Celulóza a hemicelulózy patří mezi polysacharidy a bývají souhrnně označovány jako holocelulóza.

Stavba dřeva
Stavba dřeva se rozlišuje dle měřítka zkoumání na:

    * makroskopická stavba dřeva – vše, co lze pozorovat pouhým okem, případně pomocí zvětšovacího skla
    * mikroskopická stavba dřeva – úroveň buněk (nutné použít mikroskop)
    * submikroskopická stavba dřeva – odlišnosti v konkrétní stavbě buněčné stěny a jejich chemické složení.

Základní druhy dřeva

    * dřevo jehličnatých dřevin – např. smrk, jedle, borovice, modřín, douglaska, jalovec, tis
    * dřevo listnatých dřevin
          o s kruhovitě pórovitou stavbou – např. dub, jasan, akát, jilm, pajasan, morušovník, kaštanovník
          o s polokruhovitě pórovitou stavbou – např. ořešák, třešeň, švestka
          o s roztroušeně pórovitou stavbou dřeva – např. buk, platan, habr, olše, lípa, javor, bříza, topol, vrba, hrušeň

Tvrdé a měkké dřevo

Dřevo je a bylo pro lidi velmi důležitým materiálem. Každý druh dřeva má svoje zvláštní vlastnosti, což ovlivňuje možnosti jeho využití. Měkké dřevo je takové, které se snáze opracovává, pochází většinou z jehličnatých stromů, zatím co tvrdé dřevo se získává hlavně z listnatých stromů. Krom několika výjimek měkká dřeva podléhají hnilobě snáze než tvrdá. Tento jev však lze omezit pomocí vhodného ošetření dřeva.

Využití dřeva

    * výroba
nástrojů
    * nábytek
    * stavební materiál
    * výroba dopravních prostředků (lodě)
    * palivo
    * výroba řeziva
    * výroba papíru a celulózy.
    * další chemické suroviny, získávané ze dřeva (pryskyřice, přírodní kaučuk, tříslová kůra apod.)

 

Vyhledávání

Transformativní koučink, trvalé a hluboké změny v jakékoli oblasti života. Transformace pohledu na život, která vede k úspěchu, bohatství, štěstí a vnitřnímu klidu. Transformativní koučink pro každého, kdo chce žít s lehkostí a radostí

Hodinový manžel Praha

Profesionální služby pro Váš byt, dům, nebo kancelář.

Bytový Servis 

Služby pro Váš byt, dům i kancelář

 

TOPlist